l
\ WFQT
_ WFRO
rEs WFRO|WFSO
\ WFTT
P XFOO|XFTO
\ POFOO
Q POFOT|POFTT
\ PPFOT
R PPFPO|PQFOO

@